IBZ
ТУ - София
 

|| HOME ||

|| ТУ - София ||
    Deutsch     English

Конферентни зали

На партера се намират три конферентни зали, всяка за 20 души, които могат да се ползват за научни и делови срещи, семинари, обучения и чествания. При необходимост залите могат да се обединяват, тъй като са разделени с плъзгащи се врати. В залите е осигурен безжичен достъп до интернет, както и необходимото техническо оборудване за провеждане на различни срещи.

IBZ IBZ IBZ