IBZ
ТУ - София
 

|| HOME ||

|| ТУ - София ||
    Deutsch     English

История на Центъра

Центърът за международни срещи към ТУ – София е изграден по идея на дългогодишния президент на ТУ - Дармщадт и председател на Дружеството на приятелите на ТУ – София в Дармщадт проф. д-р Хелмут Бьоме, доктор хонорис кауза на ТУ – София и на редица други университети.

В продължение на години проф. Бьоме вложи много ентусиазъм и усилия, за да намери спомоществователи за осъществяването на тази идея. Множество немски спонсори подкрепиха проекта и спомогнаха за неговата реализация: Хайнрих Шерер, Тим Есам, Герхард Тухелер. Самият проф. Хелмут Бьоме и неговата съпруга г-жа Бертхайде Бьоме вложиха немалко лични средства, а същевременно привлякоха към идеята свои приятели и сподвижници от академичните и деловите среди в Германия.

В реализацията на идеята за построяване на центъра се включи Дружеството на приятелите на ТУ – Дармщадт в София, с председател доц. д-р инж. Димитър Алексиев, и със съдействието на ректорите на Техническия университет през различните години – проф. д-р инж. Димитър Димитров,  проф. дтн инж. Венелин Живков, проф. д-р инж. Камен Веселинов, тя беше доведена до успешен край.

Центърът е проектиран от арх. Тодор Тодоров и построен от фирма R. S. Engineering с управител инж. Рашо Стайков. Първата копка беше направена на 03 юли 2000 г., но бюрократични пречки забавиха старта на строителството, което започна едва на 06 януари 2003 г. След двукратно прекъсване на строителните работи поради липса на средства на 29 февруари 2008 г. центърът официално беше открит.

Къщата за гости вече активно се използва при осъществяването на международния обмен и контактите на ТУ - София в областта на научните изследвания и преподавателската дейност.

IBZ IBZ IBZ